Kontakt

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż: Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Agencja marketingowa Adplanet Marcin Ścibik, NIP: 6511688621. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi klienta. Klikając w przycisk “Wyślij” wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych można kierować na adres: biuro@adplanet.pl

Shopping Cart